SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
Sponcer
Sponcer