SAT GRS
รายการ เทนนิส 
หญิงคู่ รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนาม สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
Sponcer
Sponcer