SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ รอบแรก  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
Sponcer
Sponcer