SAT GRS
รายการ ฮับกิโด 
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
Sponcer
Sponcer