SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกสากล คู่ชาย รอบที่ 6  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนาม ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
Sponcer
Sponcer