SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น.
สนาม ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
Sponcer
Sponcer