SAT GRS
   
อี-สปอร์ต

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

อี-สปอร์ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 10
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 11
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 12
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 13
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 14
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 15
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 16
 รอบคัดเลือก
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 17
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 18
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 19
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 20
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 21
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 22
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 23
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 24
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 25
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 26
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 27
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 28
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 29
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 30
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 31
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 32
 รอบ 32
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 33
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 34
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 35
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 36
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 37
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 38
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 39
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena Of Valor (ROV)   คู่ที่ 40
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
13:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
13:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
13:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
13:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก 1
14:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก 1
14:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก 1
14:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก 1
14:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 10
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 11
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 12
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก 2
15:00
Official
รวม อี-สปอร์ต  56 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer