SAT GRS
   
ขี่ม้า

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

ขี่ม้า
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ศิลปะการบังคับม้า (Dressage) บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ขี่ม้า  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer