SAT GRS
   
คอร์ฟบอล (สาธิต)

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

คอร์ฟบอล (สาธิต)
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบที่ 1
10:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบที่ 2
11:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบที่ 3
12:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบที่ 4
13:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบที่ 5
14:00
Official
รวม คอร์ฟบอล (สาธิต)  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer