SAT GRS
   
คอร์ฟบอล (สาธิต)

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2566

คอร์ฟบอล (สาธิต)
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบที่ 1
09:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบที่ 2
10:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบที่ 3
11:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบที่ 4
12:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบที่ 5
13:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบที่ 6
14:30
Official
รวม คอร์ฟบอล (สาธิต)  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer