SAT GRS
   
ว่ายน้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

                 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัด Mix ผสม 4x100 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัด Mix ผสม 4x100 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ผลัด Mix ผสม 4x100 เมตร   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 3
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ว่ายน้ำ  25 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer