SAT GRS
   
เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
11:30
Official
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
11:30
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer