SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
วิทยาลัยนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
16:00
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer