SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
16:00
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer