SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 49
วิทยาลัยนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
12:00
Official
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
12:00
Official
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
16:00
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
16:00
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer