SAT GRS
   
วอลเลย์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มกราคม 2566

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสาม
10:00
Official
ทีมชาย   สาย M34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย W26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสอง
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสาม
14:00
Official
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
16:00
Official
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบสอง
16:00
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer