SAT GRS
   
มวยไทยสมัครเล่น

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 140
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 141
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 142
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 143
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 144
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รอบชิงชนะเลิศ
12:05
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  13 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer