SAT GRS
   
บาสเกตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
08:00
Official
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:30
Official
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
12:30
Official
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 54
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
15:30
Official
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
17:00
Official
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบสอง
18:30
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer