SAT GRS
   
บาสเกตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มกราคม 2566

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
08:00
Official
ทีมหญิง   สาย W26  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:30
Official
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
12:30
Official
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสาม
14:00
Official
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
15:30
Official
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
17:00
Official
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
18:30
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer