SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:30
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:30
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
13:00
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสอง
13:00
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
Official
Shooting บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบชิงที่ 3
17:00
Official
Shooting บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบชิงที่ 3
17:00
Official
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer