SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:00
Unofficial
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
14:30
Unofficial
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer