SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2566

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:00
Unofficial
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
11:30
Unofficial
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
Unofficial
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
14:30
Unofficial
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer