SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
10:00
Unofficial
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:30
Unofficial
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
13:00
Unofficial
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14:30
Unofficial
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer