SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย M17  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
10:00
Unofficial
ทีมชาย   สาย M18  คู่ที่ 18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:30
Unofficial
ทีมชาย   สาย M19  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสอง
13:00
Unofficial
ทีมชาย   สาย M20  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
14:30
Unofficial
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer