SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย M25  คู่ที่ 25
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Unofficial
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Unofficial
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer