SAT GRS
   
วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
09:45
Official
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
10:30
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:15
Official
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:45
Official
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
14:30
Official
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
15:15
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer