SAT GRS
   
วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:45
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
11:15
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
13:45
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
14:30
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
15:15
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer