SAT GRS
   
วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:45
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
11:15
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร ในพระบรมฯ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
13:45
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
14:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
15:15
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer