SAT GRS
   
ครอสเวิร์ด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2566

ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมหญิง 
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมชาย 
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมหญิง 
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมชาย 
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง 
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย 
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมหญิง 
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมชาย 
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง 
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย 
 รอบแรก
16:30
Official
ทีมหญิง 
 รอบแรก
16:30
Official
รวม ครอสเวิร์ด  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer