SAT GRS
   
ว่ายน้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2566

                 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - ชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ว่ายน้ำ  22 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer