SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
Official
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
Official
ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
Official
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
Official
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
13:15
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
13:15
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
13:15
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
13:15
Official
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
14:15
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
14:15
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
15:15
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
15:15
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
15:15
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
15:15
Official
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
16:15
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
16:15
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
16:15
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
16:15
Official
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
17:15
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
17:15
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
17:15
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
17:15
Official
รวม ครอสเวิร์ด  26 รายการ  
 
จานร่อน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
08:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
08:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
08:50
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:50
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:40
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
09:40
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย C  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
10:30
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย D  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:30
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
11:20
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
11:20
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
 รอบแรก
12:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย D  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2
 รอบแรก
12:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF1  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 8 ทีม
13:30
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF2  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 8 ทีม
13:30
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF3  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 8 ทีม
14:20
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย CON  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบจัดอันดับ9-12
15:10
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF4  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8 ทีม
15:20
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย SF1  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย SF2  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย CON  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบจัดอันดับ9-12
16:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย Final  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
Official
รวม จานร่อน  21 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - ชาย   สาย M21  คู่ที่ 21
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M22  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W22  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W23  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W24  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M23  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M24  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสาม
17:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสาม
17:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสาม
19:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสาม
19:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  18 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   สาย A
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เทควันโด  46 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Unofficial
บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
11:30
Official
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
11:30
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบสอง
09:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:55
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:25
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 42
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 52
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 58
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 63
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 72
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 75
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 77
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  77 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมผสม   สาย A
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:30
Official
ทีมผสม   สาย B
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:30
Official
ทีมผสม   สาย A
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
Official
ทีมผสม   สาย B
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
Official
ทีมผสม   สาย A
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:45
Official
ทีมผสม   สาย B
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:45
Official
ทีมผสม   สาย A
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:45
Official
ทีมผสม   สาย B
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:45
Official
รวม บริดจ์  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
18:30
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล 3 คน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมชาย   สาย E
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
10:15
Official
ทีมชาย   สาย E
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
10:15
Official
ทีมหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย   สาย F
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
10:45
Official
ทีมชาย   สาย F
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
10:45
Official
ทีมหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย G
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
11:15
Official
ทีมชาย   สาย G
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
11:15
Official
ทีมหญิง   สาย C
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
11:30
Official
ทีมชาย   สาย H
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
11:30
Official
ทีมหญิง   สาย C
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:45
Official
ทีมชาย   สาย H
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
11:45
Official
ทีมหญิง   สาย C
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
12:15
Official
ทีมชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 รอบแรก
12:15
Official
ทีมหญิง   สาย D
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:45
Official
ทีมชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
12:45
Official
ทีมหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย C
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:15
Official
ทีมชาย   สาย C
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
13:15
Official
ทีมหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมชาย   สาย D
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
13:45
Official
ทีมชาย   สาย D
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
13:45
Official
ทีมหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย E
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
14:15
Official
ทีมชาย   สาย E
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:15
Official
ทีมหญิง   สาย C
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
14:30
Official
ทีมชาย   สาย F
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
14:30
Official
ทีมหญิง   สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:45
Official
ทีมชาย   สาย F
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
14:45
Official
ทีมหญิง   สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย G
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
15:15
Official
ทีมชาย   สาย G
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบแรก
15:15
Official
ทีมหญิง   สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย   สาย H
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
15:45
Official
ทีมชาย   สาย H
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
15:45
Official
ทีมชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมชาย   สาย B
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:15
Official
ทีมชาย   สาย A
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
16:15
Official
ทีมชาย   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
16:30
Official
ทีมชาย   สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
16:30
Official
ทีมชาย   สาย D
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
16:45
Official
ทีมชาย   สาย C
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
16:45
Official
ทีมชาย   สาย F
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย   สาย E
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย   สาย F
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
17:15
Official
ทีมชาย   สาย E
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
17:15
Official
ทีมชาย   สาย H
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
17:30
Official
ทีมชาย   สาย G
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:30
Official
ทีมชาย   สาย H
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:45
Official
ทีมชาย   สาย G
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
17:45
Official
รวม บาสเกตบอล 3 คน  64 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 56
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
รวม แบดมินตัน  13 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก.   สาย S  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 8 ทีม
09:00
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก.   สาย S  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
09:00
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก.   สาย S  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 8 ทีม
09:00
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก.   สาย S  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 8 ทีม
09:00
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 ทีม
09:00
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
09:00
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8 ทีม
09:00
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 8 ทีม
09:00
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
09:00
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 8 ทีม
09:00
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8 ทีม
09:00
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 8 ทีม
09:00
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
09:00
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 25
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
09:00
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8 ทีม
09:00
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 29
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 8 ทีม
09:00
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 8 ทีม
09:00
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 8 ทีม
09:00
Official
รวม ปันจักสีลัต  32 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 14  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 14  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 14  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 15  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 15  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 15  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 16  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 16  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 16  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบแรก
08:30