SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  วิทยาลัยนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
15:00
Official
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer