SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - ชาย   สาย M21  คู่ที่ 21
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M22  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W22  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W23  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W24  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M23  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M24  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสอง
11:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสาม
17:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสาม
17:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสาม
19:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสาม
19:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer