SAT GRS
   
ครอสเวิร์ด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
08:00
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
08:00
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
09:00
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
09:00
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
09:00
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
09:00
Official
คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
คู่หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
Official
คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
คู่หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
Official
คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
15:00
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
15:00
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
16:10
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
16:10
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
17:20
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
17:20
Official
รวม ครอสเวิร์ด  20 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer