SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
15:00
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer