SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - หญิง   สาย W28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M33  คู่ที่ 33
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
18:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
18:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer