SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  วิทยาลัยนครราชสีมา
 รอบสอง
15:00
Official
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer