SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 33
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
13:00
Official
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบสาม
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
13:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
15:00
Official
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสาม
15:00
Official
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
15:00
Official
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer