SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย E  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย F  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย G  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย H  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย C  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย D  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบสอง
16:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
16:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  22 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer