SAT GRS
   
ฮับกิโด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

ฮับกิโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
โชว์ กระโดดสูง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
โชว์ กระโดดไกล บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
โชว์ กระโดดไกล บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม ฮับกิโด  25 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer