SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 30 มกราคม 2566

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย W15  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Sponcer
Sponcer