SAT GRS
 
   
    : Ե
ԧ­ͧ 40 ­ͧ  
¡êԧ­ͧШѹ 22 Ҥ 2566
 
 
¡
ʹ
Start List
Result
Status
Ѻͤ ؤ˭ԧ Թ 48 .  ͺԧ   45
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 56 ..  ͺԧ   55
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
Ѻͤؤ˭ԧ 蹹˹ѡԹ 52 .  ͺԧ   44
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
Ѻͤ ؤ˭ԧ Թ 46 .  ͺԧ   46
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 62 .  ͺԧ   56
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 62 . ֧ 69 .  ͺԧ   57
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ԧ 6 ­ͧ 
 
¡êԧ­ͧШѹ 23 Ҥ 2566
 
 
¡
ʹ
Start List
Result
Status
ؤŪ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 69 . ֧ 77 .  ͺԧ   46
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 77 . ֧ 85 .  ͺԧ   47
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 85 . ֧ 94 .  ͺԧ   48
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ (Fightin system) 蹹˹ѡ 94 .  ͺԧ   49
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
Ѻͤؤ˭ԧ 蹹˹ѡԹ 57 .  ͺԧ   48
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
Ѻͤ ؤ˭ԧ Թ 63 .  ͺԧ   49
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
Ѻͤؤ˭ԧ 蹹˹ѡԹ 62 . ֧ 70 .  ͺԧ   50
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
Ѻͤؤ˭ԧ 蹹˹ѡԹ 70 .  ͺԧ   51
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ԧ 8 ­ͧ 
 
¡êԧ­ͧШѹ 24 Ҥ 2566
 
 
¡
ʹ
Start List
Result
Status
ؤ˭ԧ Թ 45 .  ͺԧ   45
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ Թ 48 .  ͺԧ   46
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ Թ 52 .  ͺԧ   47
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ѺͤؤŪ 蹹˹ѡԹ 56 .  ͺԧ   54
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ѺͤؤŪ 蹹˹ѡԹ 56 . ֧ 62 .  ͺԧ   55
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ѺͤؤŪ 蹹˹ѡԹ 62 . ֧ 69 .  ͺԧ   56
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ԧ 6 ­ͧ 
 
¡êԧ­ͧШѹ 25 Ҥ 2566
 
 
¡
ʹ
Start List
Result
Status
ؤ˭ԧ Թ 57 .  ͺԧ   50
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ Թ 63 .  ͺԧ   51
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 62 . ֧ 70 .  ͺԧ   52
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ (Fightin system) 蹹˹ѡԹ 70 .  ͺԧ   53
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ѺͤؤŪ 蹹˹ѡԹ 69 . ֧ 77 .  ͺԧ   43
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ѺͤؤŪ 蹹˹ѡԹ 77 . ֧ 85 .  ͺԧ   44
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ѺͤؤŪ 蹹˹ѡԹ 85 . ֧ 94 .  ͺԧ   45
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ѺͤؤŪ 蹹˹ѡԹ 94 .  ͺԧ   46
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ԧ 8 ­ͧ 
 
¡êԧ­ͧШѹ 26 Ҥ 2566
 
 
¡
ʹ
Start List
Result
Status
ؤŪ Թ 62 .  ͺԧ   79
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ Թ 69 .  ͺԧ   80
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ Թ 77 .  ͺԧ   81
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ Թ 85 .  ͺԧ   82
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤŪ 85 .  ͺԧ   83
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ Թ 48 .  ͺԧ   74
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ Թ 52 .  ͺԧ   75
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ Թ 57 .  ͺԧ   76
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ Թ 63 .  ͺԧ   77
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ؤ˭ԧ 63 .  ͺԧ   78
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ԧ 10 ­ͧ 
 
¡êԧ­ͧШѹ 27 Ҥ 2566
 
 
¡
ʹ
Start List
Result
Status
( 3 ˭ԧ 2)  ͺԧ   8
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
Ѻͤ  ͺԧ   10
09:00
1 ͻЪԷҪѮشøҹ ٹ֡
-
Official
ԧ 2 ­ͧ 
 
   


͡ҹҹ§ Է觻¤駷 48
Sponcer
Sponcer