SAT GRS
 
   
   กีฬา : เพาะกายและฟิตเนส
ชิงเหรียญทอง 8 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เพาะกายบุคคลชาย เวลเตอร์เวท นำหนักเกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานน้ำพุ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer