SAT GRS
 
   
   กีฬา : กรีฑา
ชิงเหรียญทอง 43 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กระโดดสูง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14.00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ขว้างจักร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
กระโดดค้ำ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:55
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ขว้างค้อน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
20:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
20:25
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กระโดดไกล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ขว้างค้อน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:25
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:45
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
เดิน 5,000 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:05
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
17:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
19:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
19:45
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
20:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ทศกรีฑา - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
20:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ชิง 12 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ขว้างจักร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
กระโดดสูง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
พุ่งแหลน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
เดิน 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:55
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:15
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พุ่งแหลน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
กระโดดค้ำ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
กระโดดไกล - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:45
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
15:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:25
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
สัตตกรีฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer