SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทนนิส
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 30 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer