SAT GRS
 
   
   กีฬา : รักบี้ฟุตบอล
ชิงเหรียญทอง 3 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย W19  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
16:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย สาย M43  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16:20
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย W12  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer