SAT GRS
 
   
   กีฬา : เปตอง
ชิงเหรียญทอง 9 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
16:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
16:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
16:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Shooting บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
Shooting บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
17:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer