SAT GRS
 
   
   กีฬา : เซปักตะกร้อ
ชิงเหรียญทอง 6 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - หญิง สาย W28  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมชุด - ชาย สาย M35  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
14:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว - หญิง สาย W30  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
09:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 30 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชายคู่ สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer