SAT GRS
 
   
   กีฬา : แบดมินตัน
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
09:00
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:00
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 395
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:02
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 396
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:45
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
-
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 397
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
10:43
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 398
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
11:35
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 399
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12:10
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
-
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer