SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทเบิลเทนนิส
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
10:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
10:40
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
10:40
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี 2
11:30
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
11:30
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer